top of page

SASKAITI PIRMS CĒRT!

Cilvēkam ir liela ietekme uz vidi, kurā viņš dzīvo. Lai atbrīvotu vietu ceļu un māju celtniecībai, ik gadu Latvijā tiek izcirsti daudzi koki. Jo mazāk koku, kas augšanas procesā piesaista oglekļa dioksīdu, jo lielāka tā koncentrācija atmosfērā. Taču oglekļa dioksīda daudzums ir būtisks vides kvalitātes rādītājs un viens no tā galvenajiem regulētājiem ir koks. Viena grama oglekļa uzkrāšana ir līdzvērtīga trīs gramiem koka saražotā skābekļa. Savukārt, saražotā skābekļa daudzums ir tieši saistīts ar koka svaru, lapotnes lielumu un koka vecumu.
Pirms cērt koku, saskaiti cik koku jāiestāda vietā, lai nenodarītu pāri dabai un cilvēkiem.

Un atceries, nocirsto koku aizvietošana ar jauniem kokiem tikai daļēji risina problēmu, jo vietā iestādītie jaunie koki skaita un izmēra ziņā nespēj aizvietot nocirstā koka devumu vides saglabāšanai – tie nenodrošina dzīvotni putniem un kukaiņiem, efektīvi neuztver putekļus un dūmgāzes, neregulē mikroklimatu, neaiztur vēju un nav izteiksmīgs ainavas elements.

bottom of page